Támogatóink:
 
 
 
 
 Open (1999. április 15-21.)

MEGLÁTNI ÉS...


Legalább egyszer az életben mindenkiben fölmerül a kérdés: kik vagyunk, mi a dolgunk a Földön, és van-e ennek az egésznek egyáltalán értelme. Sokan az élvezetekben, az anyagi világban, mások különböző vallásokban keresik a választ. Mi egy "ezektől független" látó asszonyt, Barasits Zsuzsát kérdeztük: "mivégre is vagyunk a világon?"

Zsuzsa - aki rengeteg embert segített már át a problémákon, a akinek képességét más népek szellemi vezetői is elismerik - közvetlen kapcsolatban áll a szellemvilággal, tapasztalatait ugyan kétkedve fogadják, de a bizonyosság végül mégis az övé.

- Van különbség a látó, látnok jósnő fogalmak között?

- Természetesen. A látó és a látnok ugyanaz. A jósnő különböző funkciókat takar, pl. kártyavető vagy valamilyen más eszköz segítségével jósol. A látás az olyan képesség, amely nem eszközhöz kötött, vagy gondolati úton jön az információ, vagy látomás- és képszerűen. Nálam mind a kettő működik. A kártyához először álcázásképp nyúltam. Amikor ezt a képességem felfedeztem magamban, akkor még nem volt elfogadott itt nálunk ez a dolog, és nagyon furcsának tűnt. Ezért próbáltam kártyán keresztül levezetni az eseményeket, hisz én magam sem tudtam, hogy miről is van szó.

- Utólag visszatekintve: lehetett valami esemény, vagy probléma, ami kiváltotta?

- Őszintén szólva, nem tudom. Ez csak úgy jött...

- Adottság ez, vagy képesség?

- Adottság, hisz volt gyermekkori élményem is a látással kapcsolatban, de nem foglalkoztam vele, álomnak hittem, véletlenszerű eseménynek tartottam. 1980-ban ragadott el intenzíven, azután zsinórban jöttek képszerű látomások, amik korábban nem voltak.

- Lehet, hogy ezekhez fel kell nőni, valamilyen szellemi szintet el kell érni?

- A magam részéről nem tudok ilyen fejlődésről, hiszen korábban nem foglalkoztam ilyen témával, nem is érdekelt. Inkább arra gondolok, hogy az embereknek eredendően benne van az életprogramjában, sorsvonalában, ami egy adott időszakban beindul. Úgy ítélem meg, hogy ez nem az én működésem. Ha rajtam múlt volna, soha nem foglalkozom jóslással, ha nem kapok egy erős késztetést, hiszen nem is hittem benne.

- A látáshoz kapcsolódik nálad az ún. médiumírás is.

- Igen, ez egy teljesen automatikus írás. Egyszer azon vettem észre magam, hogy a ceruza tőlem függetlenül "önálló életre" kelt a kezemben: háromszor szaladt végig ugyanazon a vonalon, majd körbeírta. Nem tudtam, mit jelenthet, csak másnap vettem észre, hogy megfodítva egy arcot ábrázol. Azután folyamatosan jöttek ezek az írások, rajzok, témájukban változatosak: országokról, eseményekről, emberekről szólnak, a jövőről ugyanúgy, mint a múltról. Például ezek alapján indultam el egy forgatócsoporttal Szibériába, az ősmagyarokat kutatni és utunk során tapasztaltuk, hogy mindennek valóságalapja van. Ebből született is egy film, az Ősök ösvényén. Egyébként a többi esemény is, amikről a médiumíráson keresztül értesültem, mind beteljesültek, vagy már elindultak ezek a folyamatok.

- Mi az, ami irányítja?

- Biztos vagyok benne, hogy van egy olyan szellemi erő, ami az egész világ rendjét irányítja. Ezt mindig egy számítógéphez hasonlítom. Az egész világ ezen az elven alapul. Az ember a "léleklemezén" keresztül kapja a programot: amilyen az elindított lemez, olyan dolgokat produkál. Én például, amikor bármilyen idegen ember sorsára vagyok kíváncsi, akkor egyszerűen le tudom hívni a központi tárolóegységről, csak rágondolok arra, amire kíváncsi vagyok. Ez általában képszerű, és kapcsolódik hozzá egy nem szokásos beszédstílus, melynek szókincse is eltérő, szűkebb, tömörebb.

- Elképzelhető, hogy más emberek is kapnak hasonló információkat, csak nem vesznek róla tudomást?

- Hogyne. Szerintem minden emberben benne van ez a képesség, különböző feladatokkal, funkciókkal. Például egy feltaláló, kutató is ez alapján talál meg dolgokat. Ha ettől a programtól az ember valamilyen szinten eltér, az olyan, mint amikor a számítógépen félrenyomunk egy gombot és egy egészen más program fog működni. Ettől az eredeti megmarad, csak valami más kerül előtérbe. Ezeket a körülmények határozzák meg, ill. befolyásolhatják más emberek programjai is. A másik probléma az, hogy az emberek tudata önálló egység a szervezeten belül, ez a szabad akarat, ami az emberek életében vírusként tud működni, ellene tesz az eleve meghatározott dolgoknak. Ehhez társul még a biológiai én, ami hehetetlenül erős ösztöni és jellembeli dolgokkal jár együtt, ami megint eltéríthet a programtól. Sorsunk e háromból áll össze. Az ember kötelessége az lenne, hogy ahhoz a bizonyos irányított sorsához közelítsen, akkor nem lennének negatív élmények és a jelzések is egyértelművé válnának.

- Azt hiszem, ilyen emberből van a legkevesebb...

- Az emberek egy nagyon furcsa változáson mennek keresztül. Tudat- és érdekirányítottak lettek. Ilyenkor a lélekvonal háttérbe szorul, a három egység nem tud összekapcsolódni. Ez nem teljesen az egyén hibája, ettől lehetnek pozitív gondolkodású, jellemű, akaratú emberek, csak sodródnak az érdekcentrumba. Nem tekintenek vissza, de még a jelenbe se, elveszítik a kapcsolatot a gyökerekkel, a dolgok folyamatával.

- Az út tehát adott, mi az amit befolyásolhatunk?

- Nagyon sok mindent, kivéve azt, hogy a te programod hány évig tart. Előtte ki tudsz lépni a programból, de az attól még működik tovább - legfeljebb nem emberi minőségben. Nem változtathatók - csak javíthatók - a velünk született, biológiai, genetikai dolgok, pl. betegségek. Azonban minden, ami eltérülés az eredeti úttól, az korrigálható. Ha leül elém egy ember, látom az eredeti sorsprogramját. A munkám abból áll, hogy segítsek minél jobban megközelíteni azt, hisz annál kevésbé sérül.

- Van-e valami feladata az embereknek, melyet útjuk során végre kell hajtaniuk?

- Természetesen van, amit a meghatározott idő alatt végre is kellene hajtani. Ezt azonban az eltérülések, a környezet megakadályozhatják. Az egység viszont nem sérülhet, ezért a feladat egy más ember programjában kezd működni. Nagyon sok ember él a Földön, akikben ugyanazok a programok működnek. Ez megfigyelhető például, mikor bizonyos találmányok a világ különböző pontjain szinte azonos időben bukkannak fel.

- Tehát célszerű intuitív módon cselekednünk?

- Az embernek az érzelmei, a tudata és a teste akkor tud eredményesen működni, ha ezeket egységként kezeli. Ha racionálisan végigértékeli magát, gátolja a szabad akaratát abban, hogy sértse önmagát, és elkezd a belső hangokra hallgatni, akkor elvileg mindent megérez, csak oda kell figyelni. Ilyenkor a szervezet nem engedi behatolni a negatív energiákat, pl. a betegségeket sem.

- Ezek szerint a betegségek lelki eredetűek?

- Az összes betegségnek, kivéve a veleszületetteknek (ezeknek is lehet szülői lelki szála) megvan a lelki szála. Betegség esetén az agy úgy működik, mint egy féreg, és a lelket támadja. Az ember motorja nem a szíve, vagy a tudata, hanem a lelke. Az ember akkor hal meg, ha a lelke elhagyja a testét, bár a biológiai energia még működik egy ideig. Régen ez a három külön energia teljes egységben volt. Az univerzum éltető energiája, a Föld és az ember csodálatos körforgásban tudtak működni.

- Miért szűnt ez meg?

- Kimondottan emberi tényezők miatt. Az ember a legfinomabb szerkezet, magában hordozza a hármas egységet. Szabad akaratát azért kapta, hogy beleilleszkedjen biológiai környezetébe. Arra kapott kiváltságot, hogy a körülötte lévő programok segítsék őt, ill. ki tudja kerülni azokat, amelyek ütköznek vele. Ezt azonban nem erre használja, hanem uralni akar. Jó lenne, ha az ember észrevenné, hogy nagyon gyenge, finom szerkentyű és ha uralni akar valamit, abban nagyon könnyen el tud veszni. Elvesztheti legfőbb értékét a szabad akaratát is.

- Ennek az elmúlt egységnek a darabjai a látás és gyógyítás képessége?

- Igen, de nagyon kevés embernek van meg a lehetősége, hogy rá tudjon kapcsolódni erre a körforgásra. Legtöbbször szerencsének, vagy véletlennek tekintik az irányítottságot. Az embernek el kell fogadnia, hogy eszköze ennek a pozitív energiaáramlásnak, és ha hagyja magát becsatolni, akkor ez magától működik.

- Mostanában is nagyon felerősödött ez a transzcendens szál...

- Az ember mára már olyan körülményeket teremtett, hogy a "felső irányítás" elkezdett működni, vészjeleket küld, a programon kersztül beindítja a belső gondolkodást. Ráadásul amit a próféciákban stb. előre jeleztek, azok lassan beteljesülnek. A kétezredik év küszöbén az emberek saját személyükön érzik a változást: olyanok, mintha gépek lennének, nem úgy működnek, ahogy akarnak. Keresik az igazságot, amely azonban nemcsak a racionális tudatban van meg, hanem amögött is, a tudattalanban.

- A kétezredik év valóban fordulópont?

- A fordulat már elkezdődött, a 2000. év vészharang; ezután egy nagyon kemény időszak kezdődik, ha az emberek nem kapnak időben észbe. Az egész világ életében nehéz dolgokat jelent, amit lehet, hogy néhányan elkerülnek, de nagyon sok embert meg közvetlenül fog érinteni. A problémákat globálisan kellene kezelni, hisz a jelzések megvannak. Megdöbbentem azonban, hogy akiknek elmondtam ezeket, mind hárították a dolgokat, hisz nem érezték közvetlenül magukénak. Viszont, ha nem vesszük észre a figyelmeztetéseket, és megtörténnek a bizonyos vészhelyzetek, az ugyanúgy pánikhoz és átgondolatlan döntésekhez vezethet mind az egyén, mind a világ szintjén.

- Leggyakrabban milyen problémákkal fordulnak hozzád az emberek?

- Az emberek legnagyobb problémája az érzelmi életükből ered. Ezenkívül az ösztönös, szeméyiségből fakadó konfliktushelyzetek okoznak még gondot. Az ösztön és a lélekvilág összekapcsolódik, ezt tudattal legyűrni nagyon nehéz. Csak akkor sikerülhet, ha saját gondolkodásával az ember legjobban közelít a valósághoz, a lélekjelzésekhez. A személyiséggel nincs probléma, minenképpen el kell fogadni, és arra kell törekedni, hogy ne akarj mást mutatni, és akkor mások is elfogadnak. Ehhez nagyon fontos, hogy magad ismerd a legjobban, hisz ez alakítja a másokkal való kapcsolatokat. Az emberekre odafigyelni pedig a legfontosabb, hisz nem véletlenül találkozunk össze.

- Tényleg megvan az embernek a párja?

- Igen. A sors úgy irányítja a dolgokat, hogy mindenképpen a közeledbe kerül, de előfordulhat, hogy a te szemeidnek (a biológiai énednek) nem tetszik a párod, ezért fontos, hogy a lelkeddel válassz. Az ember életében van egy-két olyan közeli társ, akivel szintén normálisan tud élni, ez esetben azonban adódhatnak alapvető ellentmondások, a te kompromisszumkészségeden múlik, hogyan hidalod át ezeket.

- Mi a véleményed a vallásokról?

- A vallást fontos dolognak tartom. Azért tisztelem becsülöm, mert ebben a reményvesztett világban egyedüli hordozója a hitnek. Az emberen kívüli világ erejével foglalkozik, tehát egyértelműen elfogadja annak létezését és tudatosítja is. Másrészt a vallási jellegű írások alapvető erkölcsi, emberi törvényeket, normákat hordoznak, közvetítenek. Nagyon sok helyen eltérült azonban a valós tartalomtól, mivel emberek képviselik a vallást is. Fontossága, tanítása azonban vitathatatlan, feltehetően eredeti, ősi rítusokból származtatható, ezek gyökereiből ered.

- Az emberek életében az egyik legrejtélyesebb dolog az álom, te mit gondolsz róla?

- Az álomnak három szintje létezik. Ha nem kapcsolódik ki az agy, funkciója folytatódik, akkor valóságszerű, mindennapi képek jelennek meg. A másik álom tanító jellegű, megfejthető, ebben csak érzékeled magad, furcsa szimbolikus jelekbe sűrűsödnek a dolgok, ez tulajdonképpen a programod áttöltése a tudatodba. A harmadik pedig a személyiségből, a fel nem dolgozott mindennapi félelmekből, konfliktusokból fakad. A legfontosabb pedig, hogy az ember álmában a legszabadabb, ilyenkor van a legközelebb a szelemvilághoz, a tudatalatti is szabadon működik.

Szörnyi Krisztina

 

 

 

Az itt szereplő dokumentumok az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelemben részesülnek, további felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött.